Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro uchazeče

Výsledky 3. části Talentové zkoušky 18.1.2022:

Ve 3. části uspěli: 1, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 35, 38, 41

Výsledky 2. části Talentové zkoušky 18.1.2022:

Do 3. části postupují: 1, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 34, 35, 38, 41

 

3.část dále pokračuje od 14:00. Konečné výsledky budou uveřejněny po skončení 3. části. 

Po skončení přijímacího řízení schůzka zákonných zástupců uchazečů se stud. oddělením ( A. Kupková) – 1. patro

Výsledky 1. části Talentové zkoušky dne 17.1.2022:

Do 2. části postupují: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 34, 35, 38, 41

 

  1. část proběhne 18.1.2022 opět ve skupinách. Uchazeči se dostaví alespoň 30 minut před začátkem dle rozpisu:

10:00 – 1. skupina: 1, 5, 6, 8, 9, 10 (uchazeči se dostaví nejpozději v 9:30)

 

11:00 – 2. skupina: 16, 17, 18, 20, 21, 22 (uchazeči se dostaví nejpozději v 10:30)

 

12:00 – 3. skupina: 23, 25, 27, 30, 34, 35, 38, 41 (uchazeči se dostaví nejpozději v 11:30)

 

Postupující z těchto skupin budou oznámeni v cca 13,15.

 

  1. část dále pokračuje od 14:00. Konečné výsledky budou uveřejněny po skončení 3. části.

 

Po skončení přijímacího řízení schůzka zákonných zástupců uchazečů se stud. oddělením

(A. Kupková) – 1. patro

Schůzka rodičů dětí, kteří se účastní přípravných kurzů se koná v pondělí dne 10. 1. 2022 v 16:45 v prvním patře v budově TKP, Křižovnická 7, Praha 1. Děkuji.

Alice Kovářová

Vážení zájemci o studium, 

vzhledem ke zhoršující se situaci s onemocněním covid-19 prosíme, abyste své přihlášky ke studiu posílali pouze doporučeně poštou. Přihlášku je třeba poslat do 30.11. na adresu studijního odd. - Křižovnická 7/81, 110 00 Praha 1.

 

Děkujeme!

   1. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávání poskytované v oboru tanec má složku všeobecnou a odbornou, což umožňuje získání klíčových a odborných kompetencí dle ŠVP.

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7

vypisuje 1. kolo talentových zkoušek pro obor Tanec 82-46-M,P/01

přijímací řízení – talentové zkoušky budou probíhat ve druhé polovině ledna 2022

 

Stáhnout přihlášku : prihlaska_ss_2016_talent.pdf (70kB)

Loading...

  

1. Kde naleznu přihlášku ke studiu?

Přihlášku ke studiu nalezne uchazeč na webových stránkách školy v sekci „pro uchazeče“ ve formátu .pdf, kde je dostupná ke stažení.

2. Do kdy je nutné podat přihlášku ke studiu?

Přihlášku je možné poslat doporučeně poštou do 30.11.

Přípravné kurzy se budou konat od 13. 9. 2021 každé pondělí v čase 15:00 - 16:30 na sále č. II (1. patro) na adrese Křižovnická 7, Praha 1.

Pro přihlášení a další informace kontaktujte prof. Alici Kovářovou - tel. 731 572 735