Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro uchazeče

Přípravné kurzy se budou konat od 14. 9. 2020 každé pondělí od 15:00 - 16:30 hod. na sále č. II (1. patro) na adrese Křižovnická 7, Praha 1.

Pro další informace kontaktujte prof. Alici Kovářovou - tel. 731 572 735

 

Vážení zájemci o studium, níže jsou pořadová čísla přijatých uchazeček a uchazečů pro studium ve školním roce 2020/2021:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 21, 24, 26, 32, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54

Přípravné kurzy se budou konat od 9. 9. 2019 každé pondělí od 15:00 - 16:30 hod. na sále č. II. na adrese Křižovnická 7, Praha 1.

Pro další informace kontaktujte prof. Alici Kovářovou - tel. 731 572 735

 

Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat do 29. 11. 2019. Přijímací zkoušky se budou konat  27. ledna  a 28. ledna 2020. Všem uchazečům, kteří si podají přihlášku, bude zaslána pozvánka s upřesněným datem a časem konání talentové zkoušky.

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Stáhnout přihlášku : prihlaska_ss_2016_talent.pdf (70kB)

Loading...

  

   1. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávání poskytované v oboru tanec má složku všeobecnou a odbornou, což umožňuje získání klíčových a odborných kompetencí dle ŠVP.