Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Společnost tance při Taneční konzervatoři, z.s. byl zaregistrován 19. 6. 1997 a od září 1997 začal velmi intenzivně rozvíjet svoji činnost. Spolek se stal zcela v souladu se svými stanovami významným činitelem při realizaci cílů a záměrů školy. Napomáhá celkovému zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, prezentuje práci školy na veřejnosti, zásadním způsobem přispívá k rozšíření mezinárodních kontaktů a působení zahraničních odborníků na škole. Vysíláním na studijní pobyty a stáže se podílí na dalším vzdělávání pedagogů a studentů na Taneční konzervatoři v Praze. Poskytuje také některé nadstandardní služby svým členům (např. zájezdy). Finanční prostředky získává občanské sdružení z členských příspěvků, z vlastní činnosti, ze sponzorských darů různých přispěvatelů a formou grantů. Spolek také každý rok uděluje nejlepším absolventům Taneční konzervatoře hl. m. Prahy Ceny Společnosti tance. Společnost tance je řízena správní radou a výkonnou ředitelkou Společnosti tance je Anna Kupková.

Společnost tance při Taneční konzervatoři, z.s je zřizovatelem souboru Bohemia Balet - souboru Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Díky finanční podpoře MHMP se činnost souboru částečně zprofesionalizovala.

Bližší informace o souboru naleznete na stránce www.bohemia-balet.cz

Kontakt:  tel.: +420 606 672 570, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Číslo účtu: 1931343399/0800