Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Spolek Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha, z.s. byl zaregistrován 19. 6. 1997 původně jako občanské sdružení a od září 1997 začal velmi intenzivně rozvíjet svoji činnost. Spolek se stal zcela v souladu se svými stanovami významným činitelem při realizaci cílů a záměrů školy. Napomáhá celkovému zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, prezentuje práci školy na veřejnosti, zásadním způsobem přispívá k rozšíření mezinárodních kontaktů a působení zahraničních odborníků na škole. Vysíláním na studijní pobyty a stáže se podílí na dalším vzdělávání pedagogů a studentů na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy. Poskytuje také některé nadstandardní služby svým členům (např. zájezdy, ubytování na zájezdech, výrobu kostýmů, dopravu na zájezdy atd.). Spolek také každý rok uděluje nejlepším absolventům Taneční konzervatoře hl. m. Prahy Ceny Společnosti tance.

Finanční prostředky získává spolek z členských příspěvků, z vlastní činnosti, ze sponzorských darů různých přispěvatelů a formou grantových dotací.

Společnost tance je řízena správní radou a výkonnou ředitelkou Společnosti tance je Marika Blahoutová.

Společnost tance při Taneční konzervatoři, z.s je zřizovatelem souboru Bohemia Balet - souboru Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Díky finanční podpoře MHMP se činnost souboru částečně zprofesionalizovala.

Bližší informace o souboru naleznete na stránce www.bohemia-balet.cz a na Facebookové stránce souboru:https://www.facebook.com/bohemiabalet 

 

Kontakt:  Marika Blahoutová - tel.: +420 606 672 570, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Příspěvek člena Společnosti tance byl Valnou hromadou stanoven na částku 4 000 Kč za školní rok. Příspěvek je možné uhradit formou bankovního příkazu na účet Společnosti tance při TKP, z.s.:1931343399/0800 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení studenta a ročník, ve kterém v aktuálním školím roce studuje). 
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.