Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Důležitá informace pro zákonné zástupce uchazečů o přijetí ke studiu na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy, kteří nepostoupili do druhé a třetí části talentové zkoušky, konané dne 11.4.2022

Zákonní zástupci mají právo osobně nahlédnout do protokolu o talentové zkoušce svého nezletilého dítěte, nemají však právo protokol kopírovat nebo fotografovat. Nahlédnout do protokolu lze dne 19.4.2022 v době od 9 hodin do 12 hodin, poté od 13 hodin do 15 hodin na studijním oddělení, situovaném v I. patře budovy shora označené konzervatoře.
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.