Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

V týdnu od 27.11. do 1.12.2023 proběhne v hodinách moderního tance 5. až 8.ročníku seminář vedený tanečníkem a choreografem Jarkem Cemerkem. Jsme moc rádi, že Jarek k nám může opět zavítat a studenti mají možnost rozvíjet to, na čem s ním začali pracovat v říjnu.

Jarku, děkujeme!

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Digitalizujeme školu

Přejeme Vám v novém roce 2023 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Spolek Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha, z.s. byl zaregistrován 19. 6. 1997 původně jako občanské sdružení a od září 1997 začal velmi intenzivně rozvíjet svoji činnost. Spolek se stal zcela v souladu se svými stanovami významným činitelem při realizaci cílů a záměrů školy. Napomáhá celkovému zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, prezentuje práci školy na veřejnosti, zásadním způsobem přispívá k rozšíření mezinárodních kontaktů a působení zahraničních odborníků na škole. Vysíláním na studijní pobyty a stáže se podílí na dalším vzdělávání pedagogů a studentů na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy. Poskytuje také některé nadstandardní služby svým členům (např. zájezdy, ubytování na zájezdech, výrobu kostýmů, dopravu na zájezdy atd.). Spolek také každý rok uděluje nejlepším absolventům Taneční konzervatoře hl. m. Prahy Ceny Společnosti tance.

Finanční prostředky získává spolek z členských příspěvků, z vlastní činnosti, ze sponzorských darů různých přispěvatelů a formou grantových dotací.

Společnost tance je řízena správní radou a výkonnou ředitelkou Společnosti tance je Marika Blahoutová.

Společnost tance při Taneční konzervatoři, z.s je zřizovatelem souboru Bohemia Balet - souboru Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Díky finanční podpoře MHMP se činnost souboru částečně zprofesionalizovala.

Bližší informace o souboru naleznete na stránce www.bohemia-balet.cz a na Facebookové stránce souboru:https://www.facebook.com/bohemiabalet 

 

Kontakt:  Marika Blahoutová - tel.: +420 606 672 570, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Příspěvek člena Společnosti tance byl Valnou hromadou stanoven na částku 4 000 Kč za školní rok. Příspěvek je možné uhradit formou bankovního příkazu na účet Společnosti tance při TKP, z.s.:1931343399/0800 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno, příjmení studenta a ročník, ve kterém v aktuálním školím roce studuje). 
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.