Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Do fotogalerie jsme přidali fotografie z Tanečního mládí 2018: Fotogalerie - Taneční mládí 2018

Třídní schůzky rodičů žáků 1. - 4. ročníku se konají v pondělí 19. listopadu od 17. hod.

Schůzka rodičů žáků 8. ročníku s vedením školy o ukončení studia se nově bude konat ve čtvrtek 22. listopadu v 18.30. Setkání proběhne v předsálí  Na Rejdišti.

Podzimní prázdniny jsou v pondělí 29. října a v úterý 30. října 2018.

 

Dne 19 .9. se konala v sále Divadla v Dlouhé konference Střed zájmu, věnovaná tanci. Konferenci pořádal IDU . Je třeba ocenit snahu pracovníků IDU Romana Vaška a Jany Návratové, kteří se na základě provedeného výzkumu v oblasti tanečního umění rozhodli konferenci uspořádat. Dostal jsem pozvánku k účasti v panelové diskuzi na téma školství.

Den otevřených dveří naší školy se bude konat v sobotu 10. listopadu 2018 od 8.00 - 14. 00 hodin. Níže následuje rozpis sálů:

Loading...

Organizační plán školního roku 2018/2019

Září 2018

3. 9. - zahájení školního roku 2018 -19 - 9.00 hodin Křižovnická I. sál

22. 9. – Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA – 15.00 hod.- Piazzeta ND

a 20.00 hod. Nová scéna ( Paquita )

Jaroslav Slavický12. září oslavil významné životní jubileum ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Slavický. Srdečně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho profesních i životních úspěchů.Ve dnech 19. - 22. září se na Nové scéně