Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro studenty

Organizační plán školního roku 2018/2019

Září 2018

3. 9. - zahájení školního roku 2018 -19 - 9.00 hodin Křižovnická I. sál

22. 9. – Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA – 15.00 hod.- Piazzeta ND

a 20.00 hod. Nová scéna ( Paquita )

Od 27.8. je možné rozcvičení pro studenty 5. - 8. roč. v budově v Křížovnické ulici. V pondělí 27. 8. bude rozcvičení od 14:00 v sále č.1., ostatní dny dle dohody.

Pozn.: zkoušky na Rapsodii v modrém jsou odvolány (budou probíhat až od 3. 9.)

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA 2019

Vybíráte 20 děl. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Odevzdejte do konce března.

Na základě usnesení pedagogické rady ze dne 23. 1. 2018 bylo rozhodnuto o úpravě Školního řádu odd. II/n takto:

Od 2. pololetí školního roku 2017/2018 platí pro studenty 1. - 8. ročníku zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školy Křížovnická a Na Rejdišti.

12. 2. 2018

Mgr. J. Slavický
ředitel TK HMP

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy