Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Společnost tance při Taneční konzervatoři, o.s. Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha o.s. bylo zaregistrováno 19.6.1997 a od září 1997 začalo velmi intenzivně rozvíjet svoji činnost. Občanské sdružení se stalo zcela v souladu se svými stanovami významným činitelem při realizaci cílů a záměrů školy. Napomáhá celkovému zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, prezentuje práci školy na veřejnosti, zásadním způsobem přispívá k rozšíření mezinárodních kontaktů a působení zahraničních odborníků na škole. Vysíláním na studijní pobyty a stáže se podílí na dalším vzdělávání pedagogů a studentů na Taneční konzervatoři v Praze. Poskytuje také některé nadstandardní služby svým členům (např. zájezdy). Finanční prostředky získává občanské sdružení z členských příspěvků, z vlastní činnosti, ze sponzorských darů různých přispěvatelů a formou grantů. Občanské sdružení uděluje nejlepším absolventům Taneční konzervatoře Ceny Společnosti tance. Společnost tance je řízena správní radou. Ředitelkou Společnosti tance je Bc. Helena Potměšilová.
Společnost tance je zřizovatelem Bohemia Baletu - souboru Taneční konzervatoře hl. m. Prahy. Na základě finanční podpory MHMP se činnost souboru částečně zprofesionalizovala. Bližší informace o souboru naleznete na stránce:  www.bohemia-balet.cz

Kontakt: Helena Potměšilová, tel.: +420 606 672 570

e-mail: helena.potmesilova@gmail.com

Číslo účtu: 1931343399/0800