Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

Společnost tance při Taneční konzervatoři, o.s. Společnost tance při Taneční konzervatoři Praha o.s. bylo zaregistrováno 19.6.1997 a od září 1997 začalo velmi intenzivně rozvíjet svoji činnost. Občanské sdružení se stalo zcela v souladu se svými stanovami významným činitelem při realizaci cílů a záměrů školy. Napomáhá celkovému zlepšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu, presentuje práci školy na veřejnosti, zásadním způsobem přispívá k rozšíření mezinárodních kontaktů a působení zahraničních odborníků na škole. Vysíláním na studijní pobyty a stáže se podílí na dalším vzdělávání pedagogů a studentů na Taneční konzervatoři v Praze. Poskytuje také některé nadstandardní služby svým členům (fyzioterapeutická péče, zájezdy apod.). Finanční prostředky získává občanské sdružení jednak z členských příspěvků, z vlastní činnosti, sponzorskými dary různých přispěvatelů a formou grantů. Občanské sdružení uděluje nejlepším absolventům Taneční konzervatoře Ceny Společnosti tance - r.1998 Nikola Márová, r.1999 Lukáš Slavický, r.2000 David Stránský, Tomáš Rychetský, r.2003 Ingrid Ambruzová. Společnost tance je řízena správní radou, která pracuje ve složení: Mgr.Jaroslav Slavický /předseda/, Mgr.Jan Hartmann, ing.arch.Otmar Kaufmann, Eva Randlová, Dana Srncová, Jan Čížek. Ředitelkou Společnosti tance je Bc. Helena Potměšilová.
Společnost tance je zřizovatelem Bohemia Baletu - souboru Taneční konzervatoře HMP. Na základě finanční podpory MHMP se činnost souboru ve školním roce 2009/10 částečně zprofesionalizovala viz. www.bohemia-balet.cz